Rozwód, zdrada, separacja

Zdrada nie zawsze będzie argumentem przemawiającym za udzieleniem rozwodu. Jeśli jeden z małżonków wiedział zdradzie partnera, a mimo to trwało pożycie małżeńskie, to jak widać zdrada nie stała się powodem rozpadu więzi małżeńskiej.

Rozwód nie jest orzekany także w sytuacji, gdyby naruszał reguły współżycia społecznego – na przykład wiązałby się z rozstaniem z małżonkiem nieuleczanie chorym po trzydziestu latach wspólnego pożycia.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron nie zamyka jej drogi do starań o opiekę nad dzieckiem. Wina w kwestii rozpadu pożycia małżeńskiego nie musi wpływać na czyjeś zdolności rodzicielskie. Ważniejsze jest tu dobro dziecka i jego emocjonalny związek z którymś z rodziców.

Chociaż, jak na razie, więcej osób w Szwecji jest żonatych niż rozwiedzionych to jest już to tylko prawdopodobnie kwestią czasu kiedy również to się zmieni. Nie tak dawno temu byłem na spacerze z moim synem w mojej szwedzkiej dzielnicy, kiedy mimochodem usłyszałem szeptających sąsiadów, którzy wskazując na mojego syna mówili: „Zobacz! To ten, to ten, który ma mamę i tatę w jednym mieszkaniu!”.

Zatem dobro dziecka jest jednym z wyznaczników warunkujących (zezwalających lub wzbraniających) to, czy otrzymasz rozwód, czy też nie. Po co to wszystko jest? Dzieci ze względu na swoją niedojrzałość życiową muszą być odpowiednio chronione przed ujemnymi skutkami, jakie może za sobą pociągnąć rozwód.

Jeżeli podejmiemy decyzję o rozwodzie, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy lepiej iść do sądu samemu, czy też lepiej skorzystać z usług adwokata.

Życie wymusiło potrzebę uregulowania w wyroku o rozwód sposobu kontaktowania się małoletnich dzieci z rodzicami. Rozwód kończy spory byłych małżonków, nie zawsze jednak zamyka konflikty pomiędzy ojcem i matką. Zmiany wprowadzone do kodeksu rodzinnego, obowiązujące od 13 czerwca 2009 roku, miały temu zapobiec.

Można zdecydować się również na terapię grupową, rodzinną – bo pamiętać trzeba, że zazwyczaj w umysłach dzieci rodzi się wtedy przekonanie, że to one są wszystkiemu winne lub winny jest jeden tylko z rodziców (a nie powinno się dziecka nastawiać przeciwko żadnemu).

Spróbuję ułatwić Ci to zadanie, poprzez wyliczenie stanów faktycznych, które kwalifikują się do rozwodu bądź separacji małżeńskiej. Zatem zaczynamy!

Małżonkowie pozostający w separacji mają wobec siebie obowiązek wzajemnej pomocy. Rozwiedzionych to nie dotyczy.

Rozwód …. albo duchowa separacja Czasem decyzja jest szybka i prosta – rozwód. Czasem przyzwyczajenie, wygoda, obawa o to jak zareaguje otoczenie sprawiają, że trwamy w związkach, które dawno już przestały tak na prawdę istnieć.

Wniesienie pozwu o rozwód jest płatne, sąd pobiera opłatę stałą 600 zł, dlatego zanim zdecydujemy się na rozwód lepiej zastanowić się wcześniej nad separacją. O separację może wystąpić każdy z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia. Jeśli separacji chcą zgodnie oboje małżonkowie, wówczas opłata wynosi tylko 100 zł.

W Europie proces o rozwód może trwać kilka miesięcy, ale również kilka lat. Polska należy to tej grupy krajów, w których rozstanie małżonków bywa procesem bolesnym i długotrwałym. Dlaczego tak się dzieje?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s