Rozwód – tragedia dla całej rodziny

Jeśli już odpowiedziałeś/aś sobie rzetelnie na powyższe pytanie, to wtedy można jednoznacznie stwierdzić, czy antidotum na Twoje problemy małżeńskie jest rozwód lub separacja. Wszystko więc zależy od splotu okoliczności w jakich się znajdujesz i Twoich oczekiwań, co do zmian w przyszłości.

Naturalnie bywa i tak, iż interes małżonka (rodzica) przejawiający się w chęci uzyskania rozwodu (separacji) oraz uzyskania pełnej opieki nad dzieckiem – pokrywa się ze słusznym interesem dziecka, lecz nie powinniśmy a priori zakładać, że tak jest.

Zarówno zawarcie związku małżeńskiego jak i jego rozwiązanie jest w Szwecji czystą formalnością i zajmuje najczęściej około 5 minut. Aby rozwieść się w Szwecji wystarczy udać się osobiście lub wysłać do najbliższego sądu rejonowego kartkę papieru, na której jest nazwisko, adres i pesel osób pragnących się rozwieść i własnoręczny podpis przynajmniej jednego z nich.

Statystyki pokazują, że bardzo często rozwód jest pokłosiem zdrady małżeńskiej. W jaki sposób niewierność małżonka wpływa na rozprawę rozwodową i czy zawsze oznacza wyrok z orzeczeniem o winie zdradzającego?

Rozwód nie jest orzekany także w sytuacji, gdyby naruszał reguły współżycia społecznego – na przykład wiązałby się z rozstaniem z małżonkiem nieuleczanie chorym po trzydziestu latach wspólnego pożycia.

Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć to w trakcie rozprawy rozwodowej. Łączy się to też z kwestią przyznania alimentów na dzieci.

Co ciekawe, separacja jest też tańsza niż rozwód. Opłata stała w przypadku separacji wynosi 100 złotych (jeśli para jest zgodna i nie ma małoletnich dzieci). Rozwód kosztuje 600 złotych (opłata sądowa, nie doliczamy tu honorarium dla prawnika).

Życie wymusiło potrzebę uregulowania w wyroku o rozwód sposobu kontaktowania się małoletnich dzieci z rodzicami. Rozwód kończy spory byłych małżonków, nie zawsze jednak zamyka konflikty pomiędzy ojcem i matką. Zmiany wprowadzone do kodeksu rodzinnego, obowiązujące od 13 czerwca 2009 roku, miały temu zapobiec.

Warto też poszukać specjalistów w internecie lub popytać wśród znajomych, którzy przechodzili przez to samo – bo rozwiązanie naszych problemów rzeczywiście jest na wyciągnięcie ręki.

Z prawnego punktu widzenia nie bowiem wymogu, aby w sądzie reprezentował nas adwokat. Możemy równie dobrze sami bronić swoich interesów. Należy jednak pamiętać, iż sprawa rozwodowa bywa niezwykle stresująca.

Moja przyjaciółka Iza długo zwlekała z podjęciem decyzji o zamążpójściu – opowiada Kasia. Znała Szymona od drugiego roku studiów. Po studiach zamieszkali razem, zaczęli pracować, mijały lata i obie rodziny zaczęły na nich w pewnym momencie wymuszać małżeństwo.

Obowiązkiem sądu jest skierowanie małżonków do mediacji, jeżeli jest jeszcze szansa na naprawę ich małżeństwa. Obecnie nie ma już obowiązkowego posiedzenia pojednawczego. Należy liczyć się z tym, iż w trakcie rozprawy sąd będzie nakłaniał małżonków do pojednania.

W każdym sporze udział profesjonalnego pełnomocnika jest wskazany. Procesy o rozwód nie odbiegają od tej reguły. Pełnomocnik zapewni prawidłowe prowadzenie postępowania. Oprócz pism procesowych, profesjonalnie przygotowanych , pomoże małżonkom wypracować formułę rozstania.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s